21. 10. 2019  4:58 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GAŠPAR, M. -- SELCOVÁ, Ľ. Polyfunkčný obytný komplex - Nové Centrum - Bratislava, Petržalka. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Polyfunkčný obytný komplex - Nové Centrum - Bratislava, Petržalka
Anglický názov: Polyfunctional Residential Complex - Nove centrum-Bratislava, Petržalka
Český názov:
Autor: Ing. arch. Martin Gašpar
doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.
Pracovisko: Ústav architektúry obytných budov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: polyfunctional complex, polyfunkčný komplex, housing, bytový dom, residential building, bývanie
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Martin Gašpar
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)