23. 11. 2019  2:47 Klement
Akademický informační systém

Fakulta architektúry - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠAMO, I. -- SELCOVÁ, Ľ. Polyfunkčný obytný komplex - Nové Centrum - Bratislava, Petržalka. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Polyfunkčný obytný komplex - Nové Centrum - Bratislava, Petržalka
Anglický název: Polyfunctional Residential Complex - Nové centrum - Bratislava, Petržalka
Český název:
Autor: Ing. arch. Ivan Šamo
doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.
Pracoviště: Ústav architektúry obytných budov
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: simplicity, connection, verejné priestory, spájanie, public spaces, jednoduchosť
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Ivan Šamo
Poslední změna: 01.06.2019 22:25 (Import dat z knihovny)