21. 10. 2019  21:01 Uršuľa
Akademický informační systém

Fakulta architektúry - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BRNA, A. -- BACOVÁ, A. Polyfunkčný bytový komplex, Bratislava – Petržalka- nové centrum. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Polyfunkčný bytový komplex, Bratislava – Petržalka- nové centrum
Český název:
Autor: Ing. arch. Adam Brna
doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.
Pracoviště: Ústav architektúry obytných budov
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: návrh, centrálny, priestor, suggestion, space, central
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Adam Brna
Poslední změna: 01.06.2019 22:25 (Import dat z knihovny)