15. 9. 2019  7:35 Jolana, deň pracovného voľna - Sedembolestná Panna Mária
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BRNA, A. -- BACOVÁ, A. Polyfunkčný bytový komplex, Bratislava – Petržalka- nové centrum. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Polyfunkčný bytový komplex, Bratislava – Petržalka- nové centrum
Český názov:
Autor: Ing. arch. Adam Brna
doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.
Pracovisko: Ústav architektúry obytných budov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: návrh, centrálny, priestor, suggestion, space, central
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Adam Brna
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)