29. 9. 2020  15:51 Michal, Michaela
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry a dizajnu - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BRNA, A. -- BACOVÁ, A. Multifunctional residential complex, Bratislava - Petržalka - new center. Diplomová práca. Bratislava: 2019.

Originálny názov:
Multifunctional residential complex, Bratislava - Petržalka - new center
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Ústav architektúry obytných budov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: návrh, centrálny, priestor, suggestion, space, central
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Ing. arch. Adam Brna
Posledná zmena:
12.09.2020 22:20 (Import dát z knižnice)