22. 9. 2019  10:38 Móric
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KMEŤOVÁ, J. -- BACOVÁ, A. Polyfunkčný bytový komplex, Bratislava – Petržalka- nové centrum. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Polyfunkčný bytový komplex, Bratislava – Petržalka- nové centrum
Anglický názov: Multifunctional residential complex, Bratislava - Petržalka - new center
Český názov:
Autor: Ing. arch. Jana Kmeťová
doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.
Pracovisko: Ústav architektúry obytných budov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: verejný priestor, river, vodný tok, Petržalka, residential complex, bytový dom, residential building, bytový komplex
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Jana Kmeťová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)