20. 9. 2019  1:36 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ALFÖLDIOVÁ, V. -- VARGA, T. Art campus Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Art campus Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave
Anglický názov: Art campus of Academy of fine arts and design in Bratislava
Český názov:
Autor: Ing. arch. Veronika Alföldiová
Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Pracovisko: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: openness, college campus, univerzitný kampus, vzdušnosť, Kuzma, otvorenosť
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Veronika Alföldiová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)