16. 9. 2019  2:07 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ANTOLÍK, J. -- VARGA, T. Objekt športového areálu Mladá garda. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Objekt športového areálu Mladá garda
Anglický názov: Sports area Building in Mlada garda
Český názov:
Autor: Ing. arch. Jakub Antolík
Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Pracovisko: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Sports hall, športová hala, running tunnel, Mlada garda, Mladá garda, bežecký tunel
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Jakub Antolík
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)