21. 10. 2019  10:31 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KÁKOŠOVÁ, N. -- VARGA, T. Univerzitné bývanie v Janove. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Univerzitné bývanie v Janove
Anglický názov: University Housing in Genoa
Český názov:
Autor: Ing. arch. Nina Kákošová
Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Pracovisko: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: univerzitné bývanie, modulárna výstavba, prefabrikácia z dreva, wooden prefabrication, university housing, modular construction
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Nina Kákošová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)