20. 9. 2019  1:53 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TRIMLOVÁ, S. -- PIFKO, H. Pracovisko 2020. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Pracovisko 2020
Anglický názov: Workplace 2020
Český názov:
Autor: Ing. arch. Simona Trimlová
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Pracovisko: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: revitalizácia, revitalization, pracovisko, coworking, workplace
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Simona Trimlová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)