20. 9. 2019  1:20 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MRVA, M. -- KEPPL, J. Satelity a ich budúcnosť. Obytný súbor Triblavina, Bratislava. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Satelity a ich budúcnosť. Obytný súbor Triblavina, Bratislava
Anglický názov: Satelites of the Cities and their Future. Housing estate Triblavina, Bratislava
Český názov:
Autor: Ing. arch. Matej Mrva
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
Pracovisko: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: shared, community, experiment, zdielané, komunitné
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Matej Mrva
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)