18. 10. 2019  7:08 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SPODNIAKOVÁ, Z. -- MACHÁČOVÁ, K. Polyfunkčný dom vo vybranej lokalite. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Polyfunkčný dom vo vybranej lokalite
Anglický názov: Multipurpose house
Český názov:
Autor: Ing. arch. Ing. Zuzana Spodniaková
Ing. arch. Klára Macháčová, PhD.
Pracovisko: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: práca, coworking, housing, work, multipurpose, Šancová ulica, polyfunkcia, bývanie, Šancová street
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Ing. Zuzana Spodniaková
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)