23. 9. 2019  21:36 Zdenka
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KAMENSKÁ, N. -- ORAVCOVÁ, E. Liptovská Mara - priestor pre rekreáciu a voľný čas. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Liptovská Mara - priestor pre rekreáciu a voľný čas
Anglický názov: Liptovská Mara - Space for recreation and leisure
Český názov:
Autor: Ing. arch. Nikola Kamenská
Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.
Pracovisko: Ústav architektúry občianskych budov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: voda, connection, pobrežie, touch, dotyk, water
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Nikola Kamenská
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)