20. 9. 2019  5:34 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KRAJČ, F. -- ORAVCOVÁ, E. Vertikálne mesto - eVolo 2019 Skyscraper competition. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Vertikálne mesto - eVolo 2019 Skyscraper competition
Anglický názov: eVolo 2019 Skyscraper competition – Vertical City
Český názov:
Autor: Ing. arch. Filip Krajč
Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.
Pracovisko: Ústav architektúry občianskych budov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: mesto, Powerplant, mrakodrap, elektráreň, Vertikálne, Vertical city, Skyscraper
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Filip Krajč
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)