14. 10. 2019  18:06 Boris
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DEMÁČKOVÁ, M. -- ŠÍP, L. Škola architektúry. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Škola architektúry
Anglický názov: School of Architecture
Český názov:
Autor: Ing. arch. Mária Demáčková
Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD.
Pracovisko: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: flexibilita, inovácia, studio, átrium, škola architektúry, sustainability, ateliér, udržateľnosť, flexibility, innovation, school of architecture, atrium
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Mária Demáčková
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)