16. 10. 2019  21:25 Vladimíra
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KMEŤOVÁ, V. -- ŠÍP, L. Škola pre Afriku: Vzdelávanie pre budúcnosť. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Škola pre Afriku: Vzdelávanie pre budúcnosť
Anglický názov: African School Project: Education for the Future
Český názov:
Autor: Ing. arch. Veronika Kmeťová
Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD.
Pracovisko: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: vzdelávanie pre budúcnosť, dobrovoľníctvo, education, Africa, Malawi, volunteers, secondary school, Afrika, stredná škola
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Veronika Kmeťová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)