20. 9. 2019  5:10 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

NOVACKÁ, J. -- ILKOVIČOVÁ, Ľ. Návštevnícke centrum ZOO Bojnice. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Návštevnícke centrum ZOO Bojnice
Anglický názov: Visitors center in ZOO Bojnice
Český názov:
Autor: Ing. arch. Jana Novacká
doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Pracovisko: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: návštevnícke centrum, Bojnice, zoo, visitor center
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Jana Novacká
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)