20. 9. 2019  12:00 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BENKOVÁ, Z. -- POLAKOVIČ, Š. MIX Palárikova / Žabotova. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: MIX Palárikova / Žabotova
Anglický názov: MIX Palárikova / Žabotova
Český názov:
Autor: Ing. arch. Zuzana Benková
Ing. arch. Štefan Polakovič
Pracovisko: Ústav architektúry občianskych budov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Knižnica, Senior house, Dom seniorov, Kindergarten, Materská škola, Library
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Zuzana Benková
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)