21. 9. 2019  4:34 Matúš
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOZÁKOVÁ, P. -- KEPPL, J. Obytný súbor budúcnosti v Nitre, lokalite Zobor. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Obytný súbor budúcnosti v Nitre, lokalite Zobor
Anglický názov: Future Housing Estate in Nitra - Zobor
Český názov:
Autor: Ing. arch. Petra Kozáková
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
Pracovisko: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Housing, Nitra, Zobor, Future, Budúcnosť, Bývanie, Cohousing, Komunita, Living
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Petra Kozáková
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)