16. 10. 2019  15:01 Vladimíra
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KATRENOVÁ, M. -- ORAVCOVÁ, E. Priestor pre kultúru a ľudové tradície - Liptovská Mara. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Priestor pre kultúru a ľudové tradície - Liptovská Mara
Anglický názov: Space for culture and folk traditions - Liptovská Mara
Český názov:
Autor: Ing. arch. Martina Katrenová
Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.
Pracovisko: Ústav architektúry občianskych budov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Liptov, kultúra, traditions, crafts, tradície, múzeum, museum, culture, remeslá
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Martina Katrenová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)