17. 9. 2019  2:30 Olympia
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LESNÁ, R. -- ŠÍP, L. Škola architektúry. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Škola architektúry
Anglický názov: School of Architecture
Český názov:
Autor: Ing. arch. Radoslava Lesná
Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD.
Pracovisko: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Diploma thesis, univerzitný kampus Mlynská Dolina, School of architecture, Škola architektúry, umiversity campus in Mlynská dolina, vertical studios, vertikálne ateliéry, Diplomová práca
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Radoslava Lesná
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)