20. 9. 2019  12:04 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JANIČOVÁ, M. -- PAŇÁK, P. Nová identita Zemplínskej Šíravy - vybrané aspekty. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Nová identita Zemplínskej Šíravy - vybrané aspekty
Anglický názov: New identity of Zemplínska Šírava - selected aspects
Český názov:
Autor: Ing. arch. Marieta Janičová
Ing. arch. Pavel Paňák
Pracovisko: Fakulta architektúry
Ústav architektúry obytných budov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: manuál tvorby, nová identita, new identity, Zemplínska šírava, design manual
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Marieta Janičová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)