22. 9. 2019  1:42 Móric
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MAKOVNÍKOVÁ, S. -- ŽITŇANSKÝ, M. Športová hala Martin. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Športová hala Martin
Anglický názov: Sport hall Martin
Český názov:
Autor: Ing. arch. Ing. Slávka Makovníková
doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Pracovisko: Ústav architektúry občianskych budov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: multi-purpose, športová hala, curling, sport arena, sport, šport, viacúčelová hala
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Ing. Slávka Makovníková
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)