18. 10. 2019  13:32 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ČIČKA, M. -- PALIATKA, P. Kompostér na výrobu bioplynu. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Kompostér na výrobu bioplynu
Anglický názov: The composter for a biogas plant
Český názov:
Autor: Mgr. art. Matej Čička
prof. akad. soch. Peter Paliatka
Pracovisko: Ústav dizajnu
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: anaerobic digestion, creativity, kreativita, anaeróbna digescia, biogas, alternative source, bioplyn, alternatívny zdroj, composter, komposter
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Mgr. art. Matej Čička
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)