19. 9. 2019  6:34 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MEGA, D. -- LIPKOVÁ, M. Prirodzené užívateľské rozhranie. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Prirodzené užívateľské rozhranie
Anglický názov: Natural user interface
Český názov:
Autor: Bc. Dávid Mega
Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.
Pracovisko: Ústav dizajnu
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: zdieľaná mobilita, shared mobility, práca, work, efektivita, autonomous vehicle, Prirodzené užívateľské rozhranie, Natural user interface, effectivity, autonómne vozidlo
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Dávid Mega
Posledná zmena: 08.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)