18. 10. 2019  6:30 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VICIAN, O. -- KOVÁČ, B. Jelšava – Námestie republiky. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Jelšava – Námestie republiky
Anglický názov: Jelšava - Square of the Republic
Český názov:
Autor: Bc. Oliver Vician
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: hrušková alej, námestie, verejný priestor obce, public space of the village, pear trea alley, square
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Oliver Vician
Posledná zmena: 08.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)