22. 9. 2019  10:43 Móric
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BISOVÁ, N. -- MAJCHER, S. Polyfunkčný bytový dom. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Polyfunkčný bytový dom
Anglický názov: Polyfunctional Residential Building
Český názov:
Autor: Bc. Nikola Bisová
Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD.
Pracovisko: Ústav architektúry obytných budov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Dubravka, Dúbravka, bytový dom, duplex apartment, residential building, mezonet
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Nikola Bisová
Posledná zmena: 08.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)