22. 9. 2019  3:41 Móric
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HATRÁKOVÁ, N. -- MEZIANI, Y. Polyfunkčný bytový dom. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Polyfunkčný bytový dom
Anglický názov: Polyfunctional Residential Building
Český názov:
Autor: Bc. Nikola Hatráková
Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD.
Pracovisko: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: dom, object, parter, polyfunkčný, polyfunctional, park
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Nikola Hatráková
Posledná zmena: 08.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)