18. 10. 2019  5:33 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MÁTIS, M. -- VARGA, T. Tržnica. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Tržnica
Anglický názov: Market Hall
Český názov:
Autor: Bc. Márk Mátis
Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Pracovisko: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: market, dúbravka, building, tržnica, markethall, trh
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Márk Mátis
Posledná zmena: 08.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)