17. 9. 2019  10:34 Olympia
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOŽEHUBOVÁ, I. -- SOPIROVÁ, A. Záhorská Bystrica - Ul. Československých tankistov. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Záhorská Bystrica - Ul. Československých tankistov
Anglický názov: Záhorská Bystrica - street Československých tankistov
Český názov:
Autor: Bc. Ivona Kožehubová
doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: revitalizácia, verejný priestor, revitalization, public space, Záhorská Bystrica, square, Ulica Československých tankistov, Československých tankistov Street, námestie
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Ivona Kožehubová
Posledná zmena: 08.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)