17. 9. 2019  10:51 Olympia
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MERSULI, T. -- MORGENSTEIN, P. Tržnica. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Tržnica
Anglický názov: Market Hall
Český názov:
Autor: Bc. Tea Mersuli
Ing. arch. Peter Morgenstein, PhD.
Pracovisko: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: market, priestor, tržnica, public, verejný, frame
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Tea Mersuli
Posledná zmena: 08.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)