19. 10. 2019  6:34 Kristián
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BRUŇOVÁ, S. -- ZVONEK, M. Dizajn kávovaru pre mladých - pre študentov. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Dizajn kávovaru pre mladých - pre študentov
Anglický názov: Design of coffee machine for young people - for students
Český názov:
Autor: Bc. Soňa Bruňová
doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD.
Pracovisko: Ústav dizajnu
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: young people, espresso, mladí ľudia, elegance, simple control, kompaktnosť, full-automatic coffee maker, elegancia, jednoduché ovládanie, compactness, plnoautomatický kávovar
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Soňa Bruňová
Posledná zmena: 08.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)