23. 10. 2019  12:49 Alojza
Akademický informační systém

Fakulta architektúry - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ALBERT, F. -- PAVÚK, J. Multifunkčná telocvičňa. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Multifunkčná telocvičňa
Anglický název: Multifunction Gym
Český název:
Autor: Bc. Filip Albert
Ing. arch. Ján Pavúk, PhD.
Pracoviště: Ústav architektúry obytných budov
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: športová hala, gym, Mladá Garda, multifunkčná telocvičňa, multifunctional gym
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Filip Albert
Poslední změna: 08.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)