22. 9. 2019  11:55 Móric
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GYARMATI, Á. -- SMATANOVÁ, K. Jelšava – Námestie republiky. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Jelšava – Námestie republiky
Anglický názov: Jelšava – Republic Square
Český názov:
Autor: Bc. Ágnes Gyarmati
Ing. arch. Katarína Smatanová, PhD.
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: verejný priestor, public space, rozvoj mesta, Námestie republiky, participácia ob čanov, Jelšava, city development, citizen participation
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Ágnes Gyarmati
Posledná zmena: 08.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)