22. 10. 2019  18:14 Sergej
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VAŇOVÁ, B. -- KALESNÝ, F. Multifunkčná telocvičňa. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Multifunkčná telocvičňa
Anglický názov: Multifunction Gym
Český názov:
Autor: Barbora Vaňová
doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD.
Pracovisko: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: športoviská, areál, area, historická zástavba, orthogonality, reflection, gym, culture, kultúra, ortogonalita, zrkadlenie, Rača, symetry, historical buildings, Mladá Garda, symetria, telocvičňa
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Barbora Vaňová
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)