21. 9. 2019  15:50 Matúš
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VIDIŠ, K J. -- KALESNÝ, F. Multifunkčná telocvičňa. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Multifunkčná telocvičňa
Anglický názov: Multifunction Gym
Český názov:
Autor: Bc. Kristián Ján Vidiš
doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD.
Pracovisko: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: bazén, Mladá Garda, pool, sport, šport, football, futbal
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Kristián Ján Vidiš
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)