9. 12. 2019  8:04 Izabela
Akademický informační systém

Fakulta architektúry - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

VOJTKO, A. -- KALESNÝ, F. Multifunkčná telocvičňa. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Multifunkčná telocvičňa
Anglický název: Multifunction Gym
Český název:
Autor: Bc. Andrej Vojtko
doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD.
Pracoviště: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: sports, movement, multifunkčná telocvičňa, šport, pohyb, multifunctional gym
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Andrej Vojtko
Poslední změna: 08.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)