22. 9. 2019  5:36 Móric
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KUREK, R. -- SALCER, I. Rezidencia veľvyslanca. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Rezidencia veľvyslanca
Anglický názov: Residence of Ambassador
Český názov:
Autor: Bc. Róbert Kurek
Ing. arch. Igor Salcer, ArtD.
Pracovisko: Ústav interiéru a výstavníctva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: contrast, light, dark, tma, svetlo, kontrast
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Róbert Kurek
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)