19. 9. 2019  6:54 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HOLLÝ, B. -- HANÁČEK, T. Bratislava Kollárovo námestie- verejný priestor. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Bratislava Kollárovo námestie- verejný priestor
Anglický názov: Bratislava Kollárovo Square- Public Space
Český názov:
Autor: Bc. Bohdan Hollý
Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD.
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: verejný priestor, voda, transport, ramp, zone, square, greenery, terasa, námestie, insitution, rampa, view, zeleň, user, pedestrian zone, parterre, Užívateľ, doprava, terrace, parter, zóna, výhľad, public space, water, stay, participácia, pešia zóna, pobyt, inštitúcia, participation
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Bohdan Hollý
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)