16. 10. 2019  14:48 Vladimíra
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GUROVÁ, V. -- ANDRÁŠ, M. Rezidencia veľvyslanca. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Rezidencia veľvyslanca
Anglický názov: Residence of Ambassador
Český názov:
Autor: Bc. Viera Gurová
doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.
Pracovisko: Ústav architektúry občianskych budov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: embassy, verejná prevádzka, súkromie, private, public, ambasáda
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Viera Gurová
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)