21. 10. 2019  22:14 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BLAŠKO, M. -- BALÁŽ, M. Inšpirujúca mobilita - osobný automobil. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Inšpirujúca mobilita - osobný automobil
Anglický názov: Inspiring mobility - Personal car
Český názov:
Autor: Bc. Michal Blaško
Mgr. art. Martin Baláž, ArtD.
Pracovisko: Ústav dizajnu
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: elektromobil, emotions, emócia, výhľad, authentic design, electric car, safety, bezpečnosť, overlook, autentický dizajn
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Michal Blaško
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)