19. 9. 2019  10:15 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KRIVULKA, J. -- BALÁŽ, M. Inšpirujúca mobilita - osobný automobil. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Inšpirujúca mobilita - osobný automobil
Anglický názov: Inspiring mobility - Personal car
Český názov:
Autor: Bc. Jakub Krivulka
Mgr. art. Martin Baláž, ArtD.
Pracovisko: Ústav dizajnu
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: automobil, budúcnosť, emócia, emotion, dizajn, história, design, community, innovation, osobné, vozidlo, future, radosť, personal, upgrade, culture, happiness, kultúra, history, inovácia, komunita, športové, car, tuning, electromobility, vehicle, sport, elektromobilita, úprava
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Jakub Krivulka
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)