18. 9. 2019  9:54 Eugénia
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HUMAJOVÁ, K. -- ŠÍP, L. Rezidencia veľvyslanca. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Rezidencia veľvyslanca
Anglický názov: Residence of Ambassador
Český názov:
Autor: Bc. Karina Humajová
Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD.
Pracovisko: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: veľvyslanectvo, embassy, wooden building, Fínsko, Bôrik, residence, terasovité záhrady, Finland, rezidencia, drevostavba, architektúra, terraced gardens
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Karina Humajová
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)