19. 9. 2019  16:46 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HVILLOVÁ, M. -- ŠÍP, L. Rezidencia veľvyslanca. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Rezidencia veľvyslanca
Anglický názov: Residence of Ambassador
Český názov:
Autor: Bc. Mária Hvillová
Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD.
Pracovisko: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: svah, konzulárny úrad, residence of ambassador, rezidencia velvyslanca, representative areas, slope, consullar office, reprezentacne priestory
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Mária Hvillová
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)