18. 10. 2019  6:46 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VÉGH, D. -- KRISTIÁNOVÁ, K. Topoľčany Stará nemocnica - verejný priestor. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Topoľčany Stará nemocnica - verejný priestor
Anglický názov: Topoľčany Old hospital - public space
Český názov:
Autor: Bc. Daniel Végh
Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Topoľčany, public space, areál, nemocnica, hospital
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Daniel Végh
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)