19. 9. 2019  23:09 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DOLNÍKOVÁ, A. -- KORČEK, P. Multifunkčná telocvičňa. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Multifunkčná telocvičňa
Anglický názov: Multifunction Gym
Český názov:
Autor: Bc. Adriana Dolníková
Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Pracovisko: Ústav architektúry občianskych budov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: translucentná fasáda, translucent facade, Mladá Garda, multifunkčná telocvičňa, sport hall, sport, šport
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Adriana Dolníková
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)