18. 9. 2019  11:06 Eugénia
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MARKOVÁ, N. -- KOVÁČ, B. Bratislava - Kollárovo námestie - verejný priestor. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Bratislava - Kollárovo námestie - verejný priestor
Anglický názov: Bratislava - Kollárovo square - public space
Český názov:
Autor: Bc. Natália Marková
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: verejný priestor, urban space, pešia zóna, Kollárovo square, Kollárovo námestie, zeleň, pedestrian zone, greenery
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Natália Marková
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)