19. 9. 2019  23:30 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JEDINÁKOVÁ, S. -- BAŠOVÁ, S. Martin - Námestie SNP - verejný priestor. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Martin - Námestie SNP - verejný priestor
Anglický názov: Martin - SNP Square - public space
Český názov:
Autor: Bc. Silvia Jedináková
doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD.
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: verejný priestor, urbanization, public space, SNP Square in Martin, rekonštrukcia, reconstruction, greenery, urbanizácia, zeleň, Námestie SNP v Martine
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Silvia Jedináková
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)