15. 9. 2019  18:04 Jolana, deň pracovného voľna - Sedembolestná Panna Mária
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

CHOVANCOVÁ, A. -- VITKOVÁ, Ľ. Kollárovo námestie - verejný priestor, Bratislava. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Kollárovo námestie - verejný priestor, Bratislava
Anglický názov: Kollarovo Square - public space, Bratislava
Český názov:
Autor: Bc. Alexandra Chovancová
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: verejný priestor, public space, Kollarovo square, Kollárovo námestie, park
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Alexandra Chovancová
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)