20. 11. 2019  2:05 Félix
Akademický informační systém

Fakulta architektúry - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HRUŠKA, J. -- SMATANOVÁ, K. Bratislava - Kollárovo námestie - verejný priestor. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Bratislava - Kollárovo námestie - verejný priestor
Anglický název: Bratislava - Kollárovo Square - public space
Český název:
Autor: Bc. Jakub Hruška
Ing. arch. Katarína Smatanová, PhD.
Pracoviště: Ústav urbanizmu a územného plánovania
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: public space, Verejný priestor, social interaction, pedestrians, sociálna interakcia, chodci
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Jakub Hruška
Poslední změna: 08.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)