23. 10. 2020  8:19 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry a dizajnu - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HRUŠKA, J. -- SMATANOVÁ, K. Bratislava - Kollárovo námestie - verejný priestor. Bakalárska práca. Bratislava: 2019.

Originálny názov:
Bratislava - Kollárovo námestie - verejný priestor
Anglický názov: Bratislava - Kollárovo Square - public space
Český názov:
Autor: Bc. Jakub Hruška
Ing. arch. Katarína Smatanová, PhD.
Pracovisko:
Ústav urbanizmu a územného plánovania
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce:
Bakalárska práca
Miesto vydania:
Bratislava
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: public space, Verejný priestor, social interaction, pedestrians, sociálna interakcia, chodci
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)